De postcode van Hijum is 9054,

Goutum, Bitgum, Marsum, Weidum, hebben deze postcode(s).