De postcode van Hilaard is 9027,

Jelsum, Idaerd, hebben deze postcode(s).