De postcode van Holwerd is 9151,

Wierum, Ee, Aalsum, hebben deze postcode(s).