De postcode van Hurdegaryp is 9254,

Augustinusga, Beetsterzwaag, hebben deze postcode(s).