De postcode van IJpecolsga is 8554,

Hemelum, Eesterga, Teroele, hebben deze postcode(s).