De postcode van Idaerd is 9007,

Slappeterp, hebben deze postcode(s).