De postcode van Idzega is 8612,

Lutkewierum, Sneek, Oudega, hebben deze postcode(s).