De postcode van Iens is 8733,

Parrega, Koudum, Hindeloopen, hebben deze postcode(s).