De postcode van Itens is 8735,

Tjerkwerd, Stavoren, hebben deze postcode(s).