De postcode van Jellum is 9026,

Koarnjum, Eagum, hebben deze postcode(s).