De postcode van Jelsum is 9057,

Swichum, Minnertsga, Slappeterp, Hilaard, hebben deze postcode(s).