De postcode van Jirnsum is 9011,

Berltsum, Grou, hebben deze postcode(s).