De postcode van Jislum is 9177,

Drachten, Hantum, hebben deze postcode(s).