De postcode van Jistrum is 9258,

Kootstertille, Siegerswoude, hebben deze postcode(s).