De postcode van Jorwert is 9023,

Feinsum, Poppenwier, Warten, hebben deze postcode(s).