De postcode van Kimswerd is 8821,

Tzummarum, Ried, Franeker, hebben deze postcode(s).