De postcode van Kinnum is 8885,

Leeuwarden, Sexbierum, hebben deze postcode(s).