De postcode van Koarnjum is 9056,

Hempens, Menaam, Jellum, hebben deze postcode(s).