De postcode van Kollumerzwaag is 9298,

Kootstertille, hebben deze postcode(s).