De postcode van Kootstertille is 9288,

Jistrum, hebben deze postcode(s).