De postcode van Kornwerderzand is 8752,

Burgwerd, Kûbaard, Molkwerum, hebben deze postcode(s).