De postcode van Koudum is 8723,

Cornwerd, Hindeloopen, hebben deze postcode(s).