De postcode van Leons is 8833,

Lollum, Schalsum, hebben deze postcode(s).