De postcode van Lollum is 8823,

Klooster-Lidlum, Schalsum, hebben deze postcode(s).