De postcode van Luinjeberd is 8459,

Slijkenburg, Terband, Oude Willem, hebben deze postcode(s).