De postcode van Lutkewierum is 8642,

Tirns, Hommerts, Idzega, hebben deze postcode(s).