De postcode van Mantgum is 9022,

Raerd, hebben deze postcode(s).