De postcode van Marrum is 9073,

Dokkum, Mûnein, Feinsum, Wier, hebben deze postcode(s).