De postcode van Marsum is 9034,

Aldtsjerk, Weidum, Tersoal, Warstiens, hebben deze postcode(s).