De postcode van Menaam is 9036,

Jellum, Eagum, hebben deze postcode(s).