De postcode van Metslawier is 9123,

Brantgum, Wâlterswâld, Dokkum, hebben deze postcode(s).