De postcode van Minnertsga is 9047,

Vrouwenparochie, Slappeterp, Hilaard, hebben deze postcode(s).