De postcode van Moddergat is 9142,

Ferwert, Engwierum, Wetsens, Burdaard, hebben deze postcode(s).