De postcode van Nieuwebrug is 8469,

Luinjeberd, Terband, Oude Willem, hebben deze postcode(s).