De postcode van Nieuweschoot is 8452,

Spanga, Heerenveen, Haule, Nijeberkoop, hebben deze postcode(s).