De postcode van Nijega is 9217,

Ureterp, Drachten, hebben deze postcode(s).