De postcode van Nijehaske is 8466,

De Knipe, Heerenveen, hebben deze postcode(s).