De postcode van Nijetrijne is 8481,

Goingarijp, Wolvega, Rottum, Oudeschoot, hebben deze postcode(s).