De postcode van Noardburgum is 9257,

Twijzelerheide, Ureterp, hebben deze postcode(s).