De postcode van Oldehove is 9883,

Eenum, Gerkesklooster, Doezum, Munnekezijl, hebben deze postcode(s).