De postcode van Olterterp is 9246,

Oudega, hebben deze postcode(s).