De postcode van Paesens is 9136,

Schiermonnikoog, Sibrandahûs, hebben deze postcode(s).