De postcode van Parrega is 8763,

Cornwerd, Hichtum, Iens, hebben deze postcode(s).