De postcode van Peins is 8812,

Wjelsryp, Franeker, hebben deze postcode(s).