De postcode van Piaam is 8756,

Schraard, Reahûs, hebben deze postcode(s).