De postcode van Pietersbierum is 8856,

hebben deze postcode(s).