De postcode van Pingjum is 8749,

hebben deze postcode(s).