De postcode van Poppenwier is 9013,

Wier, Warten, hebben deze postcode(s).