De postcode van Readtsjerk is 9067,

Jelsum, Minnertsga, Slappeterp, hebben deze postcode(s).