De postcode van Reduzum is 9008,

Ingelum, hebben deze postcode(s).